Goldenforest.

Energieffektivitet – Miljöhänsyn – Hållbar utvekling

Golden Forest’s mål är att verka för ett effektivt utnyttjande av världens begränsade energitillgångar, att delta i energiprojekt som tar miljöhänsyn och som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Image

Golden Forest etablerades år 2001 med målet att bistå kunder i deras strävan att fatta beslut gällande sin framtida energiförsörjning. Företaget består av experter inom energiområdet med lång internationell erfarenhet.

Golden Forest’s experter har lång erfarenhet som rådgivare till energiföretag avseende management, finansiella frågor, projektering, installation och optimering av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärmesystem. Fjärrenergi och energieffektivitet har i många år varit fokus för Golden Forest’s experter, vilket medfört att en unik kompetensnivå byggts upp. Vårt mål är att vara fokuserade, kostnadseffektiva och bistå våra kunder att snabbt uppnå sina affärsmål.

Golden Forest’s experter kombinerar en unik erfarenhet från väst- och östeuropeiska fjärrvärmesystem och kraftvärmeanläggningar, med expertis från fjärrkyla och affärsverksamhet i Europa och Nordamerika.

Goldenforest om Bernt Andersson 

Goldenforest har kompetens inom:

 • Hybrid-kylanläggningar
 • Tri-generation
 • Kraftvärme
 • Fjärrkyla
 • Fjärrvärme
 • Förnyelsebar energi
 • Strategisk planering
 • Studier och utvärderingar
 • Rehabiliteringprogram
 • Managementsupport
 • Organisationsfrågor
 • Finansiella analyser

Fjärrvärme, Fjärrkyla, RörGoldenforest, Fjärrvärme, Fjärrkyla, generator

 

Viktigast är

Energieffektivitet

Den effektivaste lösningen är den bästa lösningen.

Miljöhänsyn

Genom smarta och säkra lösningar sparar vi på naturen.

Hållbar utveckling

Vi arbetar för en hållbar utveckling som ska vara bra för ekonomi, medarbetare och natur.

top