Konsulttjänster

Golden Forest erbjuder konsulttjänster som täcker alla aspekter avseende energieffektivitet, utveckling av nya och uppgradering av befintliga fjärrenergisystem. Erfarenheterna inkluderar studier, planering,projektering och installation, samt omstrukturering, rehabilitering och utveckling av befintliga energisystem med tillhörande fastighetsinstallationer

Konsulttjänster, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Goldenforest

Exempel på konsulttjänster:

  • Managementsupport
  • Affärstransaktioner, förvärv och försäljning
  • Studier avseende energieffektivitet
  • Utredning för värme, kyla och kraftvärme
  • Utveckling av affärsplaner
  • Least-cost-analyser
  • Tariffstudier
  • Utveckling av rehabiliteringsprogram för energiinstallationer
  • Förnyelsebar energi, biobränsle för produktion av el och värme  
top