Fjärrkyla innebär att en fastighet kyls med kallt vatten. Vattnet håller en temperatur på cirka sex grader och levereras via ett rörnät från en central kylanläggning. Det hela fungerar precis som fjärrvärme – fast med kyla.

Kylan till ett fjärrkylenät kan produceras på ett antal olika sätt, till exempel med värmepumpar eller olika typer av kylmaskiner. Med så kallade absorbtionskylmaskiner används faktiskt fjärrvärme för att producera kyla.

Lagra i berggrunden
Det enklaste sättet att producera fjärrkyla är dock att använda kallt bottenvatten från ett hav eller en sjö (frikyla). Då behövs det inga värmepumpar. Ett annat alternativ är att utnyttja kylöverskottet under vintern genom att lagra kylan i en så kallad akvifer (grundvattentäkt) eller i berggrunden. Kylan i vinterluften leds då ner i kyllagret för att sedan tas upp sommartid. Lagring av kyla kan även ske i speciella snö- eller islager ovan eller under jord.

Fördelarna med fjärrkyla är många. Bland annat är fjärrkyla miljövänligt. Om man använder frikyla är detta ganska uppenbart, men även om fjärrkylan produceras på andra sätt innebär den till exempel minskad användning och utsläpp av freoner. Dessutom minskar energiåtgången.

Andra fördelar är att fjärrkyla är enkelt för fastighetsägaren och ger en bättre miljö, till exempel minskat buller, i fastigheten.

top