Fjärrvärme produceras oftast i större centrala värmeanläggningar eller kraftvärmeverk. Spillvärme från industrin kan även tas till vara för värmeproduktionen.

För  dig som kund är fjärrvärme bekymmersfritt och miljövänligt. Fjärrvärmen distribueras som hett vatten i välisolerade rör som oftast är nedgrävda i gatan. För småhuset eller bostadsområdet finns sedan en fjärrvärmecentral, där det heta fjärrvärmevattnet värmer upp vattnet i husets eget värmesystem. Därefter pumpas fjärrvärmevattnet tillbaka till fjärrvärmeanläggningen och värms upp för att användas igen.

Fjärrvärme är en mycket tillförlitlig värmekälla. Tekniken är relativt omkomplicerad och har funnits länge. Driftsäkerheten är näst intill 100 procent.

Murmansk, Ryssland, Fjärrvärme, Goldenforest, Bernt AnderssonFjärrvärme, Fjärrkyla, Goldenforest, rör

Rör, Pipes, Fjärrvärme, Fjärrkyla, Goldenforest,

top